آخرین اخبار
 

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري:

مظلوميت شهداي گمنام برجسته تر از جانفشاني و ايثارشان بوده سرپرست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري گفت: مظلوميت شهداي گمنام برجسته تر از جانفشاني و ايثارشان بوده و اكنون پس از گذشت سال ها همچنان خانواده هاي اين عزيزان چشم انتظار و مشتاق بازگشت پيكر عزيزانشان هستند

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري:

مظلوميت شهداي گمنام برجسته تر از جانفشاني و ايثارشان بوده سرپرست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري گفت: مظلوميت شهداي گمنام برجسته تر از جانفشاني و ايثارشان بوده و اكنون پس از گذشت سال ها همچنان خانواده هاي اين عزيزان چشم انتظار و مشتاق بازگشت پيكر عزيزانشان هستند

سرپرست دانشگاه علوم پزشكي، خدمات بهداشتي و درماني چهارمحال و بختياري:

حضور مردم در روز قدس نور اميد را در دل مستضعفان جهان روشن كرده سرپرست دانشگاه علوم پزشکي گفت: حضور مردم در راهپيمايي روز جهاني قدس بدون شك نور اميد را در دل مستضعفان جهان روشن كرده و نشانگر حمايت معنوي از همه آزادي خواهان در سراسر جهان براي پايان دادن به حكومت غاصبان و ظالمان مي باشد.
مهم ترین خبرها
یادداشت
اخبار استان چهارمحال و بختیاری
ایران و جهان
 
دانلود سلام
مسابقه کتابخوانی
 
عضویت در کانال
اوقات شرعی
نشر خبر
جهادگران دانشجو