آخرین اخبار
 

مسئول بسيج دانشجويي استان:

دانستن، توانستن و خواستن سه ويژگي مسئولين بسيج مسئول بسيج دانشجويي استان: مسئولين بسيج بايد از ويژگي دانستن؛ توانستن و خواستن (انگيزه) برخوردار باشند تا بتوانند در مسائل مديريتي و اجرايي عملکرد خوبي داشته باشند.

مسئول بسيج دانشجويي استان:

دانستن، توانستن و خواستن سه ويژگي مسئولين بسيج مسئول بسيج دانشجويي استان: مسئولين بسيج بايد از ويژگي دانستن؛ توانستن و خواستن (انگيزه) برخوردار باشند تا بتوانند در مسائل مديريتي و اجرايي عملکرد خوبي داشته باشند.

به گفته يکي از شرکت کنندگان:

عدم زمان کافي در آزمون نظام مهندسي آزمون نظام مهندسي ساختمان در دانشگاه آزاد اسلامي واحد شهرکرد برگزار شد.
مهم ترین خبرها
 
قرارگاه امام رضا(ع)
 
مسابقه کتابخوانی
اوقات شرعی
نشر خبر
جهادگران دانشجو