آخرین اخبار
 

معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان امور دانشجويان:

استقبال دانشجويان از فعاليت‌هاي سياسي كم است/ دوران دانشجويي فرصتي براي تمرين فعاليت‌هاي جمعي است معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان امور دانشجويان گفت: عليرغم عملكرد دولت جهت افزايش آزادي بيان دانشجويان در امور سياسي و حذف پرونده‌هاي سياسي انضباطي از دستوركاردانشگاه‌ها وآزادشدن كار سياسي دانشجويان، استقبال دانشجويان از فعاليت‌هاي سياسي كم است و انتظار مي‌رود كه دانشجويان بيشتر در اين عرصه فعاليت داشته باشند.

معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان امور دانشجويان:

استقبال دانشجويان از فعاليت‌هاي سياسي كم است/ دوران دانشجويي فرصتي براي تمرين فعاليت‌هاي جمعي است معاون وزير علوم، تحقيقات و فناوري و رئيس سازمان امور دانشجويان گفت: عليرغم عملكرد دولت جهت افزايش آزادي بيان دانشجويان در امور سياسي و حذف پرونده‌هاي سياسي انضباطي از دستوركاردانشگاه‌ها وآزادشدن كار سياسي دانشجويان، استقبال دانشجويان از فعاليت‌هاي سياسي كم است و انتظار مي‌رود كه دانشجويان بيشتر در اين عرصه فعاليت داشته باشند.

مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شهركرد:

آرمان‌گرايي و مطالبه‌گري از مسائل ضروري براي دانشجويان است مسئول نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه شهركرد آرمان‌گرايي و مطالبه‌گري را از مسايل ضروري فعاليت دانشجو برشمرد و گفت: دانشجو بايد قول و عمل صادقانه را از ريا و فريب تشخيص دهد و در راه رسيدن به حقوق خود مطالبه‌گر باشد.
مهم ترین خبرها
 
موشن و انیمیشن
 
مسابقه کتابخوانی
اوقات شرعی
نشر خبر
جهادگران دانشجو