آخرین اخبار
 

دانشجويان مقاطع تحصيلي بخوانند/

آموزش نرم افزار ذخيره و سازماندهي منابع مورد نياز پژوهش نرم افزار اندنوت، نرم افزاري جهت ذخيره و سازماندهي منابع مورد استفاده در روند پژوهش در دانشگاه آزاد تدريس مي شود.

دانشجويان مقاطع تحصيلي بخوانند/

آموزش نرم افزار ذخيره و سازماندهي منابع مورد نياز پژوهش نرم افزار اندنوت، نرم افزاري جهت ذخيره و سازماندهي منابع مورد استفاده در روند پژوهش در دانشگاه آزاد تدريس مي شود.

کارشناس سياسي:

نفوذ در مراکز تصميم گيري با هدف زمينه سازي براي تصميم گيري نا به جا منافقين از اول انقلاب تا به امروز مشغول فعاليت هستند که مردم را نسبت به دين و انقلاب بد بين کنند و در مراکز تصميم گيري نفوذ کرده تا زمينه تصميم گيري نابجا را فراهم کنند.
اخبار دانشگاه ها
مسابقه کتابخوانی
 
اوقات شرعی
نشر خبر